ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
PDF2013

งานประชุมประจำปี

คลัสเตอร์วิจัยทางโรคหัวใจหลอดเลือด และ เมแทบอลิซึม

cardiovascular Risk Score & EGAT heart study 2013

13 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรม สุโกศล กทม.

 

 

กำหนดการประชุมเสนอผลงานโครงการวิจัยระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม  วันศุกร์ที่ 13ธันวาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น. ที่ โรงแรมสุโกศล(สยามซิตี้)ห้องรัตนโกสินทร์

 

เรื่อง

วิทยากร

File Download

Overview EGAT study & Cardiovascular-Metabolic Cluster Research

ศ.นพ ปิยะมิตร ศรีธรา

EGAT study: Development of Novel CVD Score for Thai population

อ.นพ สุกิจ แย้มวงษ์

score2013.pdf 

Cardiovascular risk scores: development and utility

Prof.Mark Woodward

Cardiovascular risk scores.pdf 

Incorporating socioeconomic status into the new Thai cardiovascular disease risk score

อ.นพ ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ

 

Periodontal Disease Progression and the Alterations of Plasma Glucose Level

ท.พ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

EGAT-DENT 2013.pdf 

2014 National Health Examination Survey 5

ศ.นพ วิชัย เอกพลากร

NHES5_EGATMeeting13Dec13.pdf 

CORE and Extended Study

อ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

CORE-EGAT-13-12-13.pdf 

Retrospective Cohort of High Risk Hospitalized Patients: Analysis of CSMBS vs UC

อ.พญ.ธารินี ตั้งเจริญ

 

Roles of fetuin-A in Hypertension

ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค

Fetuin_EGAT 13Dec2013.pdf 

Sarcopenia and Metabolic parameters

ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร

Daruneewan sarcopenia EGAT.pdf 

Warfarin Registry in non-valvular AF

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

NVAF edit present.pdf 

CORE CKD the additional study

รศ.มล.ชาครีย์ กิติยากร

Chagriya_CORE_CKDplus2013a.pdf 

Cognitive function in EGAT 2/4: Correlation between MOCHA & MMSE in Cognitive Assessment

อ.พญ สิรินทร ฉันศิริกาญจน

Cognitive function EGAT2_4 13 Dec 13.pdf 

Toxicology researches in EGAT Study

ดร.จินตนา ศิริวราศัย

Jintana_Present EGAT 2-4 13 Dec 56.pdf 

Genome wide by micro RNA  in EGAT population

รศ.พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ

miRNA-13_12_13.pdf 

Platelets volume and CV events

รศ.พ.อ.นครินทร์ ศันสนยุทธ

MPV EGAT Nakarin 13 Dec 2013.pdf 

Long-term predictive value of soluble ST2 level and left ventricular function in EGAT study population

นพ วิสุทธิ์ เกตุแก้ว

Katekao ACC ST2 Present DEC2013.pdf 

Correlation of Novel Cardiac marker and Mortality in EGAT Population

นพ.โพธิ์ จรรยาวนิชย์

PPt EGATST2 13-12-2013final.pdf 

Soluble ST2 and mortality in High Risk population (CORE study)

พญ.สมลักษณ์ นิลวรานนท์

ST2somluck.pdf 

Data Management & Biostats facilities

ผศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร

Data Management and Biostatistics Amarin.pdf 

 

 
EGAT Heart Study

EGAT2015
EGAT2013
PDF2012
EGAT2012
PDF2011
PDF
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org