ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Research by Thai Heart

ผลงานวิจัยที่สนับสนุนโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ

..............................................................................................

CORE

Management and risk factor control of coronary artery disease in elderly versus nonelderly: a multicenter registry  Management and risk factor control of coronary artery disease in elderly.pdf

 

 

Thai Registry in Acute Coronary Syndrome (TRACS) 2012

จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (จ.พ.ส.ท.)

JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND

e-Journal : http://jmat.mat.or.th/index.php/jmat

.............................................................................

TRACS 2012 : J Med Assoc Thai 2012;95(4):508-18

Thai Registry in Acute Coronary Syndrome (TRACS) - An Extension of Thai Acute Coronary Syndrome Registry (TACS) Group : Lower in-Hospital but Still High Mortality at One-Year

Supot Srimahachota MD, Smonporn Boonyaratavej MD, Rungsrit Kanjanavanit MD, Piyamitr Sritara MD, Rungroj Krittayaphong MD, Rapeephon Kunjara-Na-Ayudhya MD, Pyatat Tatsanavivat MD for the TRACS group.

Down load file >> TRACS.pdf or at J Med Assoc Thai online : http://jmat.mat.or.th/index.php/jmat/article/view/1741 

.............................................................................................................................

Thai Acute Decompensated Heart Failure Registry (Thai ADHERE)

Prasart Laothavorn, Kriengkrai Hengrussamee, Rungsrit Kanjanavanit, Worachat Moleerergpoom, Donpichit Laorakpongse, Orathai Pachirat, Smonporn Booyaratavej, Piyamitr Sritara, On behalf of Thai ADHERE Registry working groups

CVD Prevention and Control 2010;5:89-95

Download file  Thai_ADHERE.pdf

 

..............................................................................................................................

Thai Acute Coronary Syndrome Registry (TACSR) 2007

 Table of Contents Vol.90 Suppl.1 October 2007

A. Original Articles
 
Demographic, Management Practices and In-Hospital Outcomes of Thai Acute Coronary Syndrome Registry
(TACSR): The Difference from the Western World
Suphot Srimahachota, Rungsrit Kanjanavanit, Smonporn Boonyaratavej, Watana Boonsom,
 
Implications of Diabetes Mellitus in Patients with STEMI: Data from Thai ACS Registry
Watana Boonsom, Kasem Ratanasumawong, Pisit Hutayanon, Wiwun Tungsabutra   Implications of DM in Patients with STEMI Data from Thai ACS Registry.pdf
 
Costs of Payment in Thai Acute Coronary Syndrome Patients
Worachat Moleerergpoom, Rungsrit Kanjanavanit, Woravut Jintapakorn, Piyamitr Sritara  Costs of Payment in Thai ACS Patients.pdf
 
Renal Dysfunction as An Independent Predictor of Total Mortality after Acute Coronary Syndrome: The
Thai ACS Registry
Khorawit Sooklim, Suphot Srimahachota, Smonporn Boonyaratavej, Rungsrit Kanjanavanit,
Napa Siriviwattanakul, Chumpol Piamsomboon, Rangson Ratanaprakarn   Renal Dysfunction.pdf
 
Predictors of In-Hospital Mortality in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome in Thai Acute Coronary
Syndrome Registry (TACSR)
Songsak Kiatchoosakun, Chaiyasith Wongvipaporn, Adisai Buakhamsri, Sopon Sanguanwong,
Worachat Moleerergpoom, Pongdech Sarakarn, Songkwan Silaruks, Pyatat Tatsanavivat  Predictors of In Hospital Mortality in NSTEMI.pdf
 
Diabetes Mellitus and Non-ST Elevation Myocardial Infarction in Thai ACS Registry
Kasem Ratanasumawong, Smonporn Boonyaratavej, Suphot Srimahachota, Watana Boonsom,
Wiwun Tungsubutra, Sopon Sanguanwong  Diabetes Mellitus and NSTEMI in Thai ACS Registry.pdf
 
Cardiac Arrhythmias in Thai Acute Coronary Syndrome Registry
Tachapong Ngarmukos, Charn Sriratanasthavorn, Buncha Sansaneevithayakul, Piya Kasemsuwan,
Kitiporn Angkasuwapala, Sukit Yamwong  Cardiac Arrhythmias.pdf
 
Impact of Gender on Treatment and Clinical Outcomes in Acute ST Elevation Myocardial Infarction
Patients in Thailand
Boonchu Srichaiveth, Permyos Ruengsakulrach, Kitipan Visudharom, Sopon Sanguanwong,
Wiwun Tangsubutr, Pattanapong Insamian  Impact of Gender on Treatment and Clinical Outcomes.pdf
 
In-Hospital Invasive Strategy and Outcomes in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome Management
from Thai Acute Coronary Syndrome Registry
Arintaya Phrommintikul, Srun Kuanprasert, Thosapol Limpijankit, Kriengkrai Hengrassamee  In Hospital Invasive Strategy and Outcomes in NSTEMI.pdf
 
Acute Coronary Syndrome in Young Adults: The Thai ACS Registry
Wiwun Tungsubutra, Damras Tresukosol, Wacin Buddhari, Watana Boonsom, Sopon Sanguanwang,
Boonchu Srichaiveth  ACS in Young Adults.pdf
 
Predictors of In-Hospital Mortality in Thai STEMI Patients: Results from TACSR
Sopon Sanguanwong, Suphot Srimahachota, Wiwun Tungsubutra, Boonchu Srichaiveth,
 
The Effect of the Public or Private Status of Health Care Facility in Acute Coronary Syndrome: Data from
Thai ACS Registry
Pisit Hutayanon, Pongdech Sarakarn, Adisai Buakhamsri, Wattana Boonsom, Sukit Yamwong  Effect of the Public or Private Status of Health Care.pdf
 
Effect of Un-Fractionated Heparin and Low Molecular Weight Heparin on Hospital Mortality in Patients
with Non ST Elevation Acute Coronary Syndrome (ACS)
Kitiporn Angkasuwapala, Kasem Ratanasumawong, Tachapong Ngarmukos, Wirash Kehasukcharoen,

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org