ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


ชมรม Echocardiography

 


 

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

Thai Society of Echocardiogram Fan Page

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

Thai Society of Echocardiography

 

ระเบียบข้อบังคับชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย >> Download 

ใบสมัครสมาชิกชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย >> Download 


 

บทความ ของงาน Interhospital Echo conference ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก.ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมี บทความ และ present case Eco ของจุฬา และ ศิิริราช

เชิญ DownloadCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org