ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
ชมรม Echocardiography

 


สำหรับ รายละเอียด การลงทะเบียน กรุณา คลิก ที่ ภาพข้างบน

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

Thai Society of Echocardiogram Fan Page

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

Thai Society of Echocardiography

 

ระเบียบข้อบังคับชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย >> Download 

ใบสมัครสมาชิกชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย >> Download 


 

บทความ ของงาน Interhospital Echo conference ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก.ชั้น 10 รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมี บทความ และ present case Eco ของจุฬา และ ศิิริราช

เชิญ DownloadCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org