ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Reportสืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้สมาคมฯ อาจมีความจำเป็นต้อง งด หรือ เลื่อน กิจกรรมวิชาการ การประชุมต่าง ๆ ในห้องประชุม รวมถึง การอบรมระยะสั้นในปีนี้ออกไป สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะเดิมกำหนดจัดในวันที่ 26-28 มีนาคม 64 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามข่าวสารได้จาก facebook fanpage 

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King is affiliated of the European Society of Cardiology

 

   

ศ.นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ

วาระ พ.ศ. 2563-2565 

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

 

  

ACC Thailand Chapter

 

 

 

 

 

กิจกรรมทางวิชาการ จัดโดยสมาคมฯ

พศ. 2563

สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้สมาคมฯ อาจมีความจำเป็นต้อง งด หรือ เลื่อน กิจกรรมวิชาการ การประชุมต่าง ๆ ในห้องประชุม รวมถึง การอบรมระยะสั้นในปีนี้ออกไป สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะเดิมกำหนดจัดในวันที่ 26-28 มีนาคม 64 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เหลือเพียงส่วนที่จำเป็นเท่านั้น

สามารถติดตามข่าวสารได้จาก facebook fanpage 

 

 

 

 

ACLS / PALS Provider Course ประจำปี พศ 2560

 

twitter @thaiheartorg

  www.facebook.com/thaiheart  

 

 การประชุมวิชาการต่างประเทศ 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Welcome to The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

ติดต่อสมาคมฯ 02-718-0061, fax 02-718-0065

E-mail :

คุณอุ๋ย thaiheart.w@gmail.com

คุณปุ๊ก thaiheart@hotmail.com

คุณโอ๋ o_thaiheart@hotmail.co.th

facebook : http://www.facebook.com/thaiheart

 

twitter : @thaiheartorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No article here !
หนังสือโรคหัวใจ ที่น่าสนใจ
7R การลดอัตราตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
บรรณาธิการ : นพ.กัมปนาท วีรกุล , นพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
Registry
Recognition
Rule out non-ACS chest pain
Risk stratification
Reperfusion
Rehabilitation & Prevention
ดูทั้งหมด..
บทความสาระโรคหัวใจ ที่น่าสนใจ
More...

More...

ตัวอย่างคดีที่ถูกร้องเรียน เรียนรู้ไว้เพื่อป้องกัน

More...

More...

 

More...

Download เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ ที่จัดโดยสมาคมฯ (ยกเว้นในส่วนของชมรมฯ)
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org