ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report

 

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King is affiliated of the European Society of Cardiology

 

   

ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ 

นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ

วาระ พ.ศ. 2561-2563 

คณะกรรมการอำนวยการ

 


 

 

 

 

ACC Thailand Chapter

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมทางวิชาการ จัดโดยสมาคมฯ พศ. 2561

 

24 พฤศจิกายน ชมรม cardiac imaging จัดประชุมวิชาการประจำปี รพ.ตำรวจ รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน สมาชิกลงทะเบียนฟรี ไม่ใช่สมาชิกมีค่าใช้จ่าย

25 พฤศจิกายน ชมรม cardiac imaging จัดการบรรยายพิเศษ เฉพาะ Cardiology fellows, Radiology fellow (body imaging), Radiology resident III @Centara Grand at CTW BKK

8-10 ธันวาคม 28th TWO DAYS IN CARDIOLOGY @ Sheraton HuaHin

11 ธันวาคม 2018 MITRAL VALVE SUMMIT @ Centara CTW

17 ธันวาคม Interhospital Cardiac Rehabilitation Conference @ Centara CTW

5 เมษายน 2562 FETAL ECHOCARDIOGRAM @ รร สุโกศล


 

 

ACLS / PALS Provider Course ประจำปี พศ 2560

twitter @thaiheartorg

  www.facebook.com/thaiheart  

 

 การประชุมวิชาการต่างประเทศ 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Welcome to The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

ติดต่อสมาคมฯ 02-718-0060-5, fax 02-718-0065

E-mail :

คุณอุ๋ย thaiheart.w@gmail.com

คุณปุ๊ก thaiheart@hotmail.com

คุณโอ๋ o_thaiheart@hotmail.co.th

facebook : http://www.facebook.com/thaiheart

 

twitter : @thaiheartorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือโรคหัวใจ ที่น่าสนใจ
7R การลดอัตราตายในโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
บรรณาธิการ : นพ.กัมปนาท วีรกุล , นพ.จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์
Registry
Recognition
Rule out non-ACS chest pain
Risk stratification
Reperfusion
Rehabilitation & Prevention
ดูทั้งหมด..
บทความสาระโรคหัวใจ ที่น่าสนใจ
More...

More...

ตัวอย่างคดีที่ถูกร้องเรียน เรียนรู้ไว้เพื่อป้องกัน

More...

More...

 

More...

Download เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการ ที่จัดโดยสมาคมฯ (ยกเว้นในส่วนของชมรมฯ)
More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org