ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
PDF2011

        

Over view research  in cardiovascular cluster 1CV Research Overview.pdf
ความเสี่ยงของโรคปริทนต์อักเสบในคนเป็นโรคไตเรื้อรัง 2CKDPerio.pdf
Screening of oncogene in EGAT population 3EGAT201121DEC.pdf
Effect of physical activity on BMD in healthy population 4EGATDXA_2.pdf
Cross-section association of sleep duration with body mass and body composition in Thai cohort EGAT 3/1 study 5EGAT_Presented21Dec2011.pdf
The impact of different GFR estimating equations on the prevalence of CKD and risk groups in a southeast asian cohort using the new KDIGO guidelines 6EGATCKDsubstagetalk15min2011Dec.pdf
IGF2R : A new genetic marker related to body fat mass 7IGF2RandAdipocitywallaya215.pdf
Genetic polymorphisms in xenobiotic metabolizing enzymes as a determinant of susceptibility to environmental carcinogens 8EGAT21DEC2011_toxico.pdf
Hypertension is statistically associated with higher BMI but not with vitamin D level in a Thai population 9VitaminDandHypertension.pdf
Prevalence of metabolic syndrome in Thai population 10MetS_EGAT21Dec11.pdf
Novel adipokines and prediction of 10-year incident of diabetes in Thai cohort : EGAT 11omentindmin10 yr.pdf
Periodontal pathogen and cholesterol crystal induce NLRP3 inflammasome-mediated interleukin-1 beta secretion in human macrophage 12Periodontalpathogen.pdf
A reduced serum level of total osteocalcin in men predicts development of diabetes in a long term floow up cohort 13Reducedbaselin_osteocalcin_and_DM_r2.pdf
Vitamin D insufficiency in relation to diabetes and obesity in Thais 14VitDCardiometabolicEGAT20123.pdf
การดูแลสุขภาพพนักงาน กฟผ โดยฝ่ายแพทย์และอนามัย ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถ upload ได้
Retrospective cohort of all cause mortality and cardiovascular events in Thai patients with established cardiovascular disease 15A retrospective cohort in Thai.pdf
CORE Thailand 16COREThailand.pdf
Snoring as an independent risk factor for incidence of type2 DM in obese vs non-obese subjects : A 5-yr longitudinal study from EGAT study 17Snoring_DM.pdf

 
EGAT Heart Study

EGAT2015
PDF2013
EGAT2013
PDF2012
EGAT2012
PDF
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org