ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
EGAT2013

งานประชุมประจำปี

คลัสเตอร์วิจัยทางโรคหัวใจหลอดเลือด และ เมแทบอลิซึม

 

Cardiovascular Risk Score & EGAT Study 2013

13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม สุโกศล กทม.

สามารถ download เอกสารการประชุม ได้ที่นี่

            
EGAT Heart Study

EGAT2015
PDF2013
PDF2012
EGAT2012
PDF2011
PDF
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org