ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
PDF2012

งานประชุมประจำปี

คลัสเตอร์วิจัยทางโรคหัวใจหลอดเลือด และ เมแทบอลิซึม

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว.

14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม สยามซิตี้ กทม

02 EGAT study: year in review and future perspective  02 EGAT Study.pdf
03 Stroke in Thailand  03 Stroke EGAT Supoj.pdf
04 EGAT Stroke Score  04 EGAT_stroke_score1_0.pdf
05 Dyslipidemia in Thai population  05 Dyslipidemia_EGAT_wichai14Dec12_present.pdf
06 Update on Thailand retrospective cohort of high risk patients  06 restrospective cohort_Dr Tarinee.pdf
07 Update on Thailand CORE study  07 Arintaya cohort Dec2012.pdf
08 Cognitive function in a Thai Elderly population  08 Cognitive Function in a Thai Elderly Population 14_1.pdf
09 Environmental exposure to heavy metal and cognitive function in a Thai elderly population  09 HeavyMetal.pdf
10 Causal roles of vitamin D and fetuin-A in metabolic phenotypes  10 EGAT causal VitD Boonsong.pdf
11 Stress and CVD risks among employees at South Bangkok power plant of the EGAT  11 Stress and CVD.pdf
12 Fetuin-A and BMD in younger population 
13 FTO gene and bone mineral density  13 FTO gene and bone mineral density.pdf
14 Aspirin resistance and mortality outcomes in EGAT population
15 Resistance to antiplatelet therapy in Thailand CORE study  https://dl.dropbox.com/u/31737239/15%20CORE-RESIST.pdf
16 Update on Cancer Genetic in EGAT population  16 Tanyachai Genetic 2012 .pdf
17 Association between SNPs in cancer SNP panel and cancer in Thailand : a case-control study  17 Juthamat EGAT.pdf
18 Genetic and environmental factors in Thai with familial and non-familial cororectal cancer  18 Colorectal Cancer.pdf
19 Regulation and function of vascular endothelial growth factor in hypercholesterolaemia  19 Vascular endothelial GF.pdf
20 FTO genotyping and physical activity on overweight and obesity conditional among EGAT population
21 Validity of ARIC/CHS and Taiwan scores for chronic kidney disease among EGAT population
22 Echocardiographic evaluation in EGAT population  22 Association between P-wave and diastolic function.pdf
23 10 years incidence of PAD in EGAT study (2002-2012)  23 Uraporn IPAD EGAT result.pdf
24 ST-2 evaluation in EGAT population  24 Visut SEEGAT dec12 update.pdf
 
25 Effects of inhale nebulized nitrite on pulmonary arterial pressure and platelet activity in Thalassemic patients
 
26 Correlation of LV Longitudinal Strain by 2D Speckle Tracking with Cardiovascular risk in Elderly.(A pilot study of EGAT-Echo study.)  26 Attakorn Correlation of LV Longitudinal Strain for present 14 12 final 1.pdf

 

 

 

 
EGAT Heart Study

EGAT2015
PDF2013
EGAT2013
EGAT2012
PDF2011
PDF
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org