ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


บทความ ที่เคยลงใน CVM พศ 2554

รวมบทความเกี่ยวข้องกับ Cardiac Rehabilitation ที่ลงใน วารสาร CVM ปี พ.ศ. 2554

เรื่อง                    
ผู้เขียน         
เดือน
ดาวน์โหลด
ทำไมต้องฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
พล.ต.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ
มีนาคม 54
กินปลาอย่างไรให้มีประโยชน์กับหัวใจ
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
เมษายน 54
Oriental Exercise: Tai chi and Yoga
แพทย์หญิง คุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์
พฤษภาคม 54
High Intensity Interval Aerobic Exercise Training: New Concept of Exercise Prescription for CAD patients
แพทย์หญิงปิยะนุช รักพาณิชย์
มิถุนายน 54
ความปลอดภัยในกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ
นายแพทย์วิศาล คันธารัตนกุล
กรกฎาคม 54
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดีกว่า กินยาอย่างเดียวในผู้ป่วยเบาหวาน และโรคหัวใจ
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
สิงหาคม 54
ขยับกายวันนี้...ป้องกัน ๗ โรคร้าย
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
กันยายน 54
หายใจลึกและช้าส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจ
แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ
ตุลาคม 54
ท้องผูก ใครคิดว่าไม่สำคัญ
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
พฤศจิกายน 54
ไขมันดี “เอชดีแอล” ลดโอกาสเป็นมะเร็ง
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ธันวาคม 54

 CARES-THAI

Basic Cardiac Rehab 2018
Advanced Cardiac Rehabilitation 2015
Basic Cardiac Rehabilitation 2014
Advanced Cardiac Rehabilitation Program 2013
กายสุข ใจสวย ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ article
Update Cardiac Prevention Rehabilitation 2014 article
Presentation Slides (ที่ไม่ใช่การอบรมของชมรมฯโดยเฉพาะ)
บทความที่เคยลง CVM พ.ศ. 2555
เอกสาร หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่น 10 17-19 กย 55
CVD Prevention Update 2012
Home Based cardiac Rehabilitation 18-19 มิย 2555
การอบรม Cardiac Rehabilitation in Elderly 27-28 มกราคม 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org