ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


บทความที่เคยลง CVM พ.ศ. 2555

รวมบทความเกี่ยวข้องกับ Cardiac Rehabilitation ที่ลงใน วารสาร CVM พ.ศ.2555

เรื่อง
แพทย์ผู้เขียน
เดือน
ดาวน์โหลด
ไขมันดี “เอชดีแอล”
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
มกราคม 55
ดนตรีกับสุขภาพหัวใจ
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
กุมภาพันธ์ 55
กลยุทธ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
พ.อ.ผศ.นพ.ภัทราวุธ
อินทรกำแหง
มีนาคม 55
วันนี้คุณ “ฟังคอ” คนไข้แล้วหรือยัง?
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
เมษายน 55
รอบเอวไม่เกินครึ่งความสูง
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
พฤษภาคม 55
คนเตี้ย เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าคนสูงหรือ ?
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
มิถุนายน 55
ออกกำลังกาย...ตายได้ (Exercise and sudden death)
นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ
กรกฎาคม 55
Cardiac Rehabilitation in new guidelines
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
สิงหาคม 55
Statin: Is it really time to assess benefits and risks?
พญ.คุณหญิง มัลลิกา วรรณไกรโรจน์
กันยายน 55
ผู้ชายอ้วน ลดน้ำหนักอย่างไรดี
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
ตุลาคม 55
การเคลื่อนไหวออกแรงลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้แน่ แต่...ยาลดความดันโลหิตไม่แน่...
ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
พฤศจิกายน 55
ความลับของชาวโอกินาวา
(The secret of Okinawan way)
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
ธันวาคม 55
CARES-THAI

Basic Cardiac Rehab 2018
Advanced Cardiac Rehabilitation 2015
Basic Cardiac Rehabilitation 2014
Advanced Cardiac Rehabilitation Program 2013
กายสุข ใจสวย ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ article
Update Cardiac Prevention Rehabilitation 2014 article
Presentation Slides (ที่ไม่ใช่การอบรมของชมรมฯโดยเฉพาะ)
เอกสาร หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่น 10 17-19 กย 55
บทความ ที่เคยลงใน CVM พศ 2554
CVD Prevention Update 2012
Home Based cardiac Rehabilitation 18-19 มิย 2555
การอบรม Cardiac Rehabilitation in Elderly 27-28 มกราคม 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org