ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Advanced Cardiac Rehabilitation Program 2013

 

 

บทความ Advanced Cardiac Rehabilitation Program

ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556

ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า

 

 

 
เรื่อง
 
วิทยากร
File Download

National Policy of Cardiovascular disease focus on Cardiac Rehabilitation 

นพ.ประที    ธนกิจเจริญ

Essential knowledge in Cardiovascular Medicine

 
พญ.สุดารัตน์ สถิตย์ธรรมนิตย์

Update in Cardiac Rehabilitation

 
พญ.วิลาวัลย์ ถิรภัทรพงศ์

How to prescribe Exercise with EST result; case study

 
พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์

Post Cardiac surgery (CABG, VHD, Transplant)

 
พญ.วิภาวี   ลักษณากร

Peripheral Artery Disease and Stroke

 
พญ.ธนพร   ลาภรัตนากุล

Arrhythmia, Post-CRT, AICD, Valvular Intervention (TAVI)

 
พญ.ฉัตรชนก   รุ่งรัตน์มณีมาศ

Pulmonary rehabilitation and COPD

 
พญ.สุชีลา   จิตสาโรจิตโต

Update in Heath promotion and prevention in Cardiac Rehabilitation Program

 
นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

Barrier to participation and long term adherence to nutrition program

 
นพ.สง่า ดามาพงษ์
CARES-THAI

Basic Cardiac Rehab 2018
Advanced Cardiac Rehabilitation 2015
Basic Cardiac Rehabilitation 2014
กายสุข ใจสวย ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ article
Update Cardiac Prevention Rehabilitation 2014 article
Presentation Slides (ที่ไม่ใช่การอบรมของชมรมฯโดยเฉพาะ)
บทความที่เคยลง CVM พ.ศ. 2555
เอกสาร หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่น 10 17-19 กย 55
บทความ ที่เคยลงใน CVM พศ 2554
CVD Prevention Update 2012
Home Based cardiac Rehabilitation 18-19 มิย 2555
การอบรม Cardiac Rehabilitation in Elderly 27-28 มกราคม 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org