ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


การอบรม Cardiac Rehabilitation in Elderly 27-28 มกราคม 2554

เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมหลักสูตร ผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจในผู้สูงอายุ

(Cardiac Rehabilitation in Elderly) 27-28 มกราคม 2554 ณ รพ.ปิยะเวท

----------------------------------------------------------

The new paradigm of care : Heart and Rehabilitation New_paradigm_of_care.pdf

Aging coronary

Failed heart : From pathophysiology to management

EKG interpretation and common arrhythmia ECG interpretation.pdf  &  Arrhythmia in Elderly.pdf

Hemodynamics and Non-invasive evaluation Hemodynamic and non-invasive evaluation in elderly [Compatib.pdf

Exercise physiology exercise physiology.pdf

Cardiac rehabilitation : Component of care component_of_care.pdf

Cardiac rehabilitation for coronary patients and heart failure in elderly Cardiac Rehab in Elderly.pdf

Component of exercise : Art of prescription to good health COMPONENT of EXERCISE.pdf 

CABG Coronary Artery Bypass Grafting.pdf

Health related fitness health_related_fitness.pdf

Functional assessment record Functional_Assessment_Record1.pdf & Funtional_Ass_FRAIL_V2_.pdf
CARES-THAI

Basic Cardiac Rehab 2018
Advanced Cardiac Rehabilitation 2015
Basic Cardiac Rehabilitation 2014
Advanced Cardiac Rehabilitation Program 2013
กายสุข ใจสวย ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ article
Update Cardiac Prevention Rehabilitation 2014 article
Presentation Slides (ที่ไม่ใช่การอบรมของชมรมฯโดยเฉพาะ)
บทความที่เคยลง CVM พ.ศ. 2555
เอกสาร หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่น 10 17-19 กย 55
บทความ ที่เคยลงใน CVM พศ 2554
CVD Prevention Update 2012
Home Based cardiac Rehabilitation 18-19 มิย 2555Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org