ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Home Based cardiac Rehabilitation 18-19 มิย 2555

การฟื้นฟูหัวใจในชุมชน Home Based Cardiac Rehabilitation Workshop 18-19 June 2012

ห้องประชุม มิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด โปรแกรมประชุม ตามเอกสาร >> home_based_cardiac_rehab.pdf 

Download เอกสารประกอบการบรรยาย ข้างล่างนี้

เรื่อง
วิทยากร
File Download
Home Based Cardiac Rehabilitation (โปรแกรมการประชุม)
อ.นพ.สมเกียรติ   แสงวัฒนาโรจน์
Heart Health Diet
อ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
Psychological Characters and Exercise in Patients with AICD
อ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
Exercise Evaluation Cardiovascular Aspects
อ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
Role of Exercise in Heart Failure
อ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
Exercise Program for Patients With Multiple Disease
อ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล
Phase II Cardiac Rehabilitation
อ.พญ.ปิยะนชุ รักพาณิชย์
Home Exercise Program
อ.พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ
CARES-THAI

Basic Cardiac Rehab 2018
Advanced Cardiac Rehabilitation 2015
Basic Cardiac Rehabilitation 2014
Advanced Cardiac Rehabilitation Program 2013
กายสุข ใจสวย ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ article
Update Cardiac Prevention Rehabilitation 2014 article
Presentation Slides (ที่ไม่ใช่การอบรมของชมรมฯโดยเฉพาะ)
บทความที่เคยลง CVM พ.ศ. 2555
เอกสาร หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่น 10 17-19 กย 55
บทความ ที่เคยลงใน CVM พศ 2554
CVD Prevention Update 2012
การอบรม Cardiac Rehabilitation in Elderly 27-28 มกราคม 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org