ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559

 Midyear 2016

Friday  30 September 2016

Surasak 1 Room, Eastin Grand  Sathorn Hotel, Bangkok

 

 

Topic

Speakers

File

Nuclear 

Maythinee Chantadisai,MD (Chulalongkorn Hospital)

 

 

Pearls and Pitfalls NM.pdf

CT

Tanongchai Siriapisith,MD  (Siriraj Hospital)

 

 

 

MR

Tarinee Tangcharoen,MD (Ramathibodi Hospital)

 

 

 Pearls and Pitfalls of Cardiac Imaging.pdf

Extracorporeal Life Support : What should Cardiologists Know?

Samphant Ponvilawan,MD (Bumrungrad Hospital)

 ECLS 30Sep16.pdf

Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR)

Samphant Ponvilawan,MD (Bumrungrad Hospital)

 

 

 ECPR-30Sep16.pdf

Targeted Temperature Management (TTM) after Cardiac Arrest

Sombat Muengtaweepongsa,MD (Thammasart University)

 TTM Final for Midyear Cardio 2016.pdf

What heart that Fontan operation can help?

Prakul Chanthong,MD (Siriraj Hospital)

 

 

 

 

 Fontan operation.pdf

Fontan operation: surgical perspectives

Jule Namchaisir,MD (Chulalongkorn Hospital)

 

 

 

 

 

Fontan operation in adults: the good and the bad?

Tarinee Tangcharoen,MD (Ramathibodi Hospital)

 

 

 

Arrhythmia  in Heart failure            

Tatchaphong Ngarmukos,MD  (Ramathibodi Hospital)

 

 

 

Arrhythmia  in Acute Coronary 

Sirin Apiyasawad,MD  (Ramathibodi Hospital)

 

 

 Arrhythmias in Acute Coronary Syndrome.pdf

Arrhythmia in Chronic Kidney disease

Satchana Pumprueg,MD (Siriraj Hospital)

 

 

 

The Art of diagnosis

Decho Jakrapanichakul,MD (Siriraj Hospital)

 

 

 

Living with MVP

Rungsrit  Kanjanawanich,MD (Chiang Mai University)

 

 

 

When something is seriously wrong

Adisai Buakhamsri,MD (Thammasart University)

 

 

 

Exercise physical activity/Respiratory muscle training    

Photsawee Kwanchuay, MD (Pramongkutklao Hospital)

 

 

 

Diet/supplement 

Somkiat Sangwatanaroj, MD (Chulalongkorn Hospital)

 

 

 Diet and Heart Failure 30Sep2016.pdf

EECP

Piyanuj Ruckpanich,MD  (Piyavej Hospital)

 

 

 Chronic HF Piyanuj.pdf

What's new in general and device for heart failure ? 

Aekarach  Ariyachaipanich,MD (Chulalongkorn Hospital)

 

 

 2016 Guideline.pdf

What's new in medical therapy?

Teerapat Yingchoncharoen,MD (Ramathibodi Hospital)

 

 

 

What's new in heart failure care with comorbidity

Srisakul  Chirakanjanakorn,MD (Siriraj Hospital)

 

 

 
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org