ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017

  

49th  Annual Scientific Meeting The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of  H.M. the King

 "Cardiology on the move"

24-25 March 2017  @ Sheraton,  HuaHin 

Topic

Speakers

File

The role of ICD in primary prevention

Pattarapong Makarawate,MD

ICD in Primary Prevention.pdf

Update heart failure guideline 2017

Lee Goldberg,MD  (ACC)

 

 HF Guideline 1.pdf 

HF Guideline 2.pdf

ESC: STEMI 2017

Borja Ibañez ,MD (ESC)

 

 goo.gl/AFVXPA

Pitfalls in management of post cardiac arrest

Rachanee Saelee,MD

 

 Pitfalls for Cardiac Arrest.pdf

Networking for sustainable CVT care

Jenjira Tantiviyavanit

 Networking for sustainable CVT care.pdf

Risk stratifications and genetic updates

Apichai  Khongphatthanayothin,MD

 goo.gl/zl4j8b

Surgical Interventions for Young SCD Victims

Vichai  Benjacholamas,MD

 

 goo.gl/gFwEVi

2017 Review on cardiovascular drugs

Peerawat Jinathongthai, B.Sc.Pharm, BCP, BCPS

 

 Review of fibrinolytic therapy in STEMI.pdf

Chest X-ray, Nuclear and MRI

Burabha Pussadhamma,MD

 goo.gl/qaqavM

Adverse drug reactions of CV drugs: What every healthcare personnel needs to know.

Poukwan Arunmanakul, M.Sc., Pharm.D.

 

 ADRs of CV drugs.pdf

PDA : From baby to elderly, how to intervene?

Suphot Srimahachota,MD

 PDA in adult.pdf

Cardiovascular pharmacotherapy in special population

: Morbidly Obese

Krittin Bunditanukul, Pharm.D, BCPS.

 

 Morbid Obesity.pdf

Cardiovascular pharmacotherapy in special population

:Cardio-Oncology

Lakkana Suwannoi, Pharm.D, BCPS.

 

 Cardio-Oncology.pdf

Cardiovascular pharmacotherapy in special population

: Cardio-Nephrology

Sayamon Sukkha, Pharm.D

 

 Cardio Nephro.pdf

 
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org