ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016

 


26th Two Days in Cardiology

10-12 December 2016

Empowering the Heart Team

@ Khao Yai Convention Center , Nakorn Ratchasrima

 

 

Topic

Speakers

File

New AF guideline

 Thoranis Chantarat, MD

 2016 ESC AF.pdf

New cardiac implantable electronic devices

Charn Srirattanasathavorn, MD

 

Update in surgical MAZE

Suchart  Chaiyaroj, MD

 

Acute and chronic heart failure

Teerapat  Yingchoncharoen, MD

 

RCPT & ESC new dyslipidemia guideline

Apichard Sukonthasarn, MD

 

European CVD prevention guideline  

Rungroj  Krittayaphong, MD

 

Role of cardiac imaging

Rungsrit  Kanjanavanit, MD

 

Medical management

Orathai  Pachirat, MD

 

Current indications and strategies in surgical management of infective endocarditis

Surin Woragidpoonpol,MD

 

Pathophysiology and assessment 

Waraporn Tiyanon, MD

 

Update in surgical management of IMR   

Sompop Prathanee, MD

 Functional MR.pdf

Is there any role of mitral valve clip ?

Suphot  Srimahachota, MD

 Percuteneous MV intervention.pdf

Latest stent development

Mann  Chandavimol, MD

 

DAPT: which one and how long ?

Wiwun Tungsubutr, MD

 

CABG in PCI era, reflection from the Past               

Choosak Kasemsarn, MD

 

 
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org