ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559

งานประชุมวิชาการหัวใจสัญจร  ครั้งที่ 10

วันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน 2559

ณ  ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 ตึกพิฆเนศวรสุรสังกาศ    โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 

 

Topic

Speakers

File

2016 Treatment for heart failure

นายแพทย์รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์ (รพ.ศิริราช)

 

Update 2016  hypertension management

นายแพทย์ถาวร สุทธิไชยากุล (รพ.จุฬาลงกรณ์)

 Hypertension 2016.pdf

Preoperative evaluation for noncardiac surgery

แพทย์หญิงวราภรณ์ ติยานนท์ (รพ.พระมงกุฎเกล้า)

 

Syncope for Internists

นายแพทย์ธรณิศ  จันทรารัตน์  (รพ.พระมงกุฎเกล้า)

 

2016 RCPT Dyslipidemia Guideline

นายแพทย์ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา (รพ.วิชัยยุทธ)

 2016 RCPT Guideline on Pharmacological Management of Dyslipidemia.pdf

ACS guidelines -Choose the right drugs and strategies before referral

นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

 File

Pharmacological Management of Atrial Fibrillation

นายแพทย์ธรณิศ  จันทรารัตน์  (รพ.พระมงกุฎเกล้า)

 Medication control in AF 2016.pdf

 
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org