ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


ICON SIAM

 การเดินทางไปยัง ICON SIAM ด้วยวิธีต่าง ๆ

การเข้าอาคาร ก่อนห้างเปิด กรุณา แสดงภาพนี้ แก่ รปภ เพื่อเข้าในอาคาร

เส้นทางผู้เข้าร่วมงาน (รถไฟฟ้าสายสีทอง) Lobby A (2).pdf

เส้นทางผู้เข้าร่วมงาน (รถยนต์ส่วนตัว + VIP) lobby A (1).pdf

เส้นทางผู้เข้าร่วมงาน (รถสาธารณะ) ประตู 6 Lobby A (2).pdf
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org