ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


30th Two Days in Cardiology

 เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมวิชาการ 30th Two Days in Cardiology

10-12 ธันวาคม 2563 @Sheraton HuaHin

เฉพาะที่ได้รับอนุญาตจากวิทยากร

 

Topic

Speaker

File download

Non-ST segment elevation acute coronary syndrome

Suphot Srimahachota, MD

 1_Non-ST segment elevation acute coronary syndrome.pdf

Anticoagulation in SPAF the real-world data

Apichard Sukonthasarn, MD

 2_Anticoagulation in SPAF the real-world data.pdf

STEMI with emergency CABG

Chaisiri Wanlapakorn, MD

 3_STEMI with emergency CABG.pdf

Acute STEMI with Cardiogenic Shock

Chaisiri Wanlapakorn, MD

4_Acute STEMI with cardiogenic shock.pdf 

PAH and severe impaired RV function presented with severe MR with cardiogenic shock

Suphot  Srimahachota,MD

 5_PAH and severe impaired RV function presented with severe MR with cardiogenic shock.pdf

Cardiovascular Disease 2030: Predicting the next decade INTERVENTION

Wacin Buddhari, MD

 6_Cardiovascular Disease 2030 Predicting the next decade INTERVENTION.pdf

Cardiovascular Disease 2030
Predicting the next decade : ARRHYTHMIA

Charn Sriratanasathavorn, MD

 7_Cardiovascular Disease 2030 Predicting the next decade ARRHYTHMIA.pdf

Year-in-Review of Cardiac Surgery in 2020

Chanapong Kittayarak, MD

 8_Year in review of cardiac surgery in 2020.pdf

Stroke prior to cardiac and aortic surgery

Prinya Leelayana, MD

 9_Stroke prior to cardiac and aortic surgery.pdf

Postoperative Atrial Fibrillation -2020

Thoranis Chantrarat, MD

 10_Postoperative Atrial Fibrillation -2020.pdf

Management Post operative  Low Cardiac Output Syndrome

Bundit Mokarat, MD

 11_Management Post operative Low Cardiac Output Syndrome.pdf

Heart failure 2030:
Predicting the next decade!

Aekarach  Ariyachaipanich, MD

 12_Heart failure 2030 Predicting the next decade.pdf

 CARDIAC SURGRY in 2030

Peenutchanee  Chartburus, MD

 13_CARDIAC SURGRY in 2030.pdf

Important points case consideration III:
Interventions in GUCH

Worakan Promphan, MD

14_Important points case consideration III Interventions in GUCH.pdf 

Don’t miss the boat: Clinical trials you should know in 2020 :Intervention

Nakarin   Sansanayudh, MD

http://bit.ly/3aE7Qvb

Don’t miss the boat: Clinical trials you should know in 2020 : Prevention

Pairoj Chattranukulchai , MD

16_Dont miss the boat Clinical trials you should know in 2020 Prevention.pdf 

 
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org