ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


HFCT2014

 

 

 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย

 

 

 

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

ห้องประชุม Infinity I-II ชั้น 7 โรงแรม AETAS ลุมพินี กรุงเทพฯ 

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 200 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขอความกรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 8  มิย 2561

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถาม, ขอใบสมัคร และส่งใบสมัคร ได้ที่คุณอาภรณ์ ขมวดทรัพย์ 

ชมรมหัวใจล้มเหลวแห่งประเทศไทย (สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ)

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

 

 (Mobile 089-5142175, แฟกซ์ 02-718-0065 email: thaiheart@hotmail.com , Line ID : Pukheart)


DOWNLOAD ใบสมัคร และ โปรแกรม ที่นี่ 

 

 

 

Comprehensive Heart Failure Management Program

Download here
HFCT

Check-list
HFCT2018
Advanced Heart Failure Beyond Medications
HFCT Course for Nurse
Heart Failure Weekend
Heart Failure WeekendCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org