ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Heart Failure Weekend

 

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ Advanced Heart Failure : Beyond Medication

14 October 2013 รพ. จุฬาลงกรณ์

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สมาชิกชมรม สามารถลงทะเบียน ออนไลน์ ได้ข้างล่างนี้


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
Email :
สถาบัน :
โทร. :HFCT

Check-list
HFCT2018
HFCT2014
Advanced Heart Failure Beyond Medications
HFCT Course for Nurse
Heart Failure WeekendCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org