ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


HFCT Course for Nurse

HFCT Heart failure course for nurse

1 November 2013 @ Chulalongkorn Memorial Hospital

ค่าลงทะเบียน 1500 บาท รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน

Download เอกสารลงทะเบียน HFCT Heart Failure Course For Nurse.doc
Download โปรแกรมประชุม HFCT course for RN APN Program.doc

 
HFCT

Check-list
HFCT2018
HFCT2014
Advanced Heart Failure Beyond Medications
Heart Failure Weekend
Heart Failure WeekendCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org