ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


proCardio

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ proCardio 2019 THE PREMIER CARDIAC BIOMARKER FORUM

ลงทะเบียนผ่านทาง thaiheart2016@gmail.com เท่านั้น กรุณาแจ้ง ชื่อนามสกุล ภาษาไทยและอังกฤษ สถาบัน หมายเลขโทร. สาขาวิชา และวันที่ต้องการลงทะเบียน


ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 สมาชิกสมาคม ลงทะเบียน ฟรี จำนวน 40  ที่นั่งโปรแกรมการประชุม ที่นี่ >> proCardio27.pdf

เสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 MASTER CLASS สมาชิกสมาคม ลงทะเบียน ฟรี จำนวน 15 ที่นั่ง โปรแกรมการประชุม ที่นี่ >> proCardio28.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org