ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


2019 Thai Heart Failure Guideline

    

 

HFCT 2019 Thai Heart Failure Guideline ฉบับภาษาไทย >> เร็ว ๆ นี้

 

Heart Failure Coucil of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline : Introduction and Diagnosis >> Introduction and Diagnosis.pdf

Heart Failure Coucil of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline : Pharmacologic Treatment of Chronic Heart Failure - Part 1 >> Pharmacologic Treatment of Chronic Heart Failure - Part 1.pdf 

Heart Failure Coucil of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline : Pharmacologic Treatment of Chronic Heart Failure - Part 2 >> Pharmacologic Treatment of Chronic Heart Failure Part 2.pdf 

Heart Failure Coucil of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline : Acute Heart Failure >> Acute Heart Failure.pdf

Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline: Comorbidity in Heart Failure >> Comorbidity in Heart Failure.pdf 

Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline: Atrial Fibrillation in Heart Failure Guidelines >> AF in Heart Failure Guidelines.pdf

Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 Heart Failure Guideline: Sudden Cardiac Death and Device Therapy in Heart Failure >> SCD and Device Therapy.pdf

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org