ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


7R

 


 

 

 


Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณาธิการ และ รายนามผู้ร่วมนิพนธ์

 

a-b.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอาการ Acute Coronary Syndrome

 

https://www.dropbox.com/s/w7s9xrwoe6lcatl/R1.pdf?dl=0
7R การลดอัตราตายจาก ACS ในระดับ รพ

R1 : Registry

 

 

https://www.dropbox.com/s/w7s9xrwoe6lcatl/R1.pdf?dl=0

 


 

 

(R1 เริ่มหน้า 56)

R2 : Recognition of ischemia www.dropbox.com/s/ismdxc61jrpodrd/R2.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 : Rule out non-ACS conditions

 

https://www.dropbox.com/s/hii52yop5ziagbj/R3.pdf?dl=0
R4 : Risk stratification https://www.dropbox.com/s/9zsf7ppmzqd2xpp/R4.pdf?dl=0
R5 : Reperfusion https://www.dropbox.com/s/f6ks2ribcxu2w65/R5.pdf?dl=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R6 : Refer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 : Rehabilitation & Prevention

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/j96fmj68vh6550b/R6.pdf?dl=0

 

 

 


 

 

https://www.dropbox.com/s/upndgcxkm6ijhva/R7.pdf?dl=0

 

PDF

Short_Course_2013Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org