ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


ติดต่อเรา

โปรดทราบ : สมาคมฯ ไม่รับตอบคำถามสุขภาพผ่านเว็บ ไม่ว่าด้วย Form mail ในหน้านี้ หรือ email ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดอย่างมาก และอาจนำไปสู่การฟ้องร้องตามกฎหมาย โปรดอย่าถามมาด้วย form mail ข้างล่าง

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King
5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand

โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@hotmail.com

Mapชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
thaiheart

แผนที่เว็บไซต์
เกี่ยวกับสมาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org