ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


annual-meeting

 

 

CME 31 CNEU 10.5 CPE 11 หน่วยกิต

(เก็บหน่วยกิต ต้องลงชื่อทุกวัน)

Highlighted Topics

- Kasan Jatikavanij & Kamol Sindhvanondha Memorial Lectures

- Highlights from ACC & ESC Meeting

- Discrepancy in Cardiovascular Practice Guidelines

- Fellow-In-Training Program: All You Need to Know in ECG/EP, Echo, Imaging, Angiogram, Statistics

- Cardiovascular Pharmacology

- EBP & KM for Excellent Cardiothoracic Nursing care

 - Young Investigator Awards Competition

 
 

Download โปรแกรมประชุม

หนังสือถึงผู้อำนวยการ รพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ >> ใบลงทะเบียนงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 52 พร้อมจดหมายเชิญชวนรพ_ต่าง ๆ และสมาชิก.pdf

หนังสือถึงสมาชิก ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ >> 

ใบลงทะเบียน อัตราค่าลงทะเบียน พร้อมจองที่พัก >> ใบลงทะเบียนงานประชุมใหญ่ครั้งที่ 52 พร้อมจดหมายเชิญชวนรพ_ต่าง ๆ และสมาชิก.pdf

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี >> จดหมายธุรการ 62.pdf

รายละเอียดการประกวด Young Investigation Award >> ระเบียบการพิจารณาให้รางวัลงานวิจัย Young Investigator Award.pdf จดหมายเชิญร่วมส่งผลงานประกวด YIA 2562 สมาชิกและแพทย์ที่สนใจ edit.pdf

 

 

 
scientific-meeting
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org