ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
annual-meeting

 

COMING SOON

CME XX CNEU XX CPE XX หน่วยกิต (coming soon)

Highlighted Topics

- Kasan Jatikavanij & Kamol Sindhvanondha Memorial Lectures

- Highlights from ACC & ESC Meeting

- Discrepancy in Cardiovascular Practice Guidelines

- Fellow-In-Training Program: All You Need to Know in ECG/EP, Echo, Imaging, Angiogram, Statistics

- Cardiovascular Pharmacology

- EBP & KM for Excellent Cardiothoracic Nursing care

 

- Young Investigator Awards Competition
 

 

 

Download โปรแกรมประชุม >> 

หนังสือถึงผู้อำนวยการ รพ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ >> 

หนังสือถึงสมาชิก ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ >> 

ใบลงทะเบียน พร้อมจองที่พัก >> 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี >> 

รายละเอียดการประกวด Young Investigation Award >> 

อัตราค่าลงทะเบียน 

 

วาระการประชุมธุรการ >> 

 

 
scientific-meeting
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org