ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Photo Album
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 ธันวาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : 2Days in Cardiology 5-7 December 2014
รายละเอียด:

24th Two Days in Cardiology 5-7 December 2014 @ Dusit HuaHin

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 เมษายน 2014
ชื่ออัลบั้ม : ACC.14
รายละเอียด:

สมาคม แพทย์โรคหัวใจฯ ร่วมกับ ACC จัด Joint Symposium ระหว่าง Thai Heart Association กับ German Cardiac Society ในหัวข้อเกี่ยวกับ Heart Failure ในวันที่ 29 มีนาคม Washington DC

จำนวนรูป : 13 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : 46th Annual Meeting 2014
รายละเอียด:

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 46 20-21 มีนาคม 2557 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

จำนวนรูป : 10 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : 2Days in Cardiology 6-8 Dec 2013
รายละเอียด:

23rd Two Days in Cardiology 6-8 December 2013 @ Sunee Grand Ubonratchathani

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : Short Course and Mid Year 2013
รายละเอียด:

การอบรมระยะสั้นทางโรคหัวใจและหลอดเลือด A to Z in Cardiology 2013 และ การประชุมวิชาการกลางปี 9-11 ตุลาคม 2556

จำนวนรูป : 11 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 สิงหาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : EMWC2013
รายละเอียด:

East Meets West Cardiology 2013

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : Tada Yipintsoi's Clinical Research Program 2013
รายละเอียด:

Tada Yipintsoi's Clinical Research Program , Introduction to Cardiology Clinical Research 11-12 July 2013 @ Novotel Platinum BKK

จำนวนรูป : 16 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : APSC 2013
รายละเอียด:

การประชุมวิชาการ Asian Pacific Society of Cardiology 2013 Congress 21-24 February 2013 PEACH Pattaya

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 ธันวาคม 2012
ชื่ออัลบั้ม : 22nd Two Days in Cardiology 2012
รายละเอียด:

22nd Two Days in Cardiology

8 - 10 December 2012

Scientific Session @ Dusit Island Resort ChiangRai

Gala Dinner Lanna Party @ Le Meridien ChiangRai

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org