ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน พศ 2553 article

แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน (Warfarin Guideline)  warfarin_Guideline.pdf 

Warfarin Guideline Version 2 (ปรับปรุง) > > Warfarin_Guideline_Version2.pdf 

Warfarin Guideline Version HSPG (สปสช) (update Aug 23 2011) >> ขออภัย ไฟล์ขนาดใหญ่เกินไป ไม่สามารถ upload ได้ หากต้องการ กรุณาติดต่อ สปสช หรือ สมาคมฯ
บทความสาระที่น่าสนใจ

Thai Heart Association Guidelines
บทเรียนสอน(หมอหัว)ใจ
แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
Thai Guideline for Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension 2013
Download
แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิด AF ในประเทศไทยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org