ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Media Room

Audio files of heart sounds
Did you ever wonder what the doctor hears when he listens to your heart through the stethoscope? Here is a list of .wav files that will let you hear those wondrous noises.

The McGill University virtual stethoscope
A very well-done site, that combines a virtual on-line stethoscope with impressive visuals.

Atlas of heart murmurs
From the University of Kansas Medical Center

Atlas of echocardiograms
From the University of Kansas Medical Center

Atlas of electrocardiograms
From the University of Kansas Medical Center

Cardiac angiography
MPEG movies from the Cardiovascular Research Institute of Southern California

Live beating heart surgery
Replay the first "Beating Heart" operation to be webcast live. Not for the squeamish.

Coronary artery fly-through
From G.E., a number of medical 3-D fly-throughs, includes a good one of coronary arteries

CPR instruction from the Mayo Clinic
Includes a movie you can download

How to transplant a heart
in 19 easy steps. You perform the surgery yourself. From NOVA online.
สำหรับแพทย์

Research
เว็บไซต์ที่น่าสนใจCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org