ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
HAT2018

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการลงทะเบียน การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 50 23-24 มีนาคม 2561

 

เฉพาะ เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ

เภสัชกร คลิก >> Pharmacist3.pdf

พยาบาลวิชาชีพ คลิก >> Nurse.pdf

เนื่องจากมียอดผู้ลงทะเบียนทั้งงานเกิน 500 ท่านแล้ว

สมาคมฯขอปิดการลงทะเบียน สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เช่น ไม่มีอาหาร / ของที่ระลึก
news
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org